Често задавани въпроси

Един или две пъти в седмицата.

Цената на консултацията е 45лв

На първо място проблема няма вече да е премълчаван или предъвкван,а ще стане достояние и на терапевта,който ще прояви своята загриженост към него. После в хода на терапевтичния процес ще се разкрият скритите причини за дадения проблем,ще се върви към оцелостяване на личността и нови начини на функциониране. Ще се изгради отношение на доверие, в което ще се следва целта,а именно добруването на пациента.

 

Ако не се събуждате с ведро настроение и сте изпълнен с тревоги от предстоящия ден-да нуждаете се от помощ.Ако има твърде много конфликти у дома – също.Ако имате симптоми ,които пречат на нормалното ежедневие или имате много страхове – да.Грижата за психичното благоденствие е не по малко важна от грижата за физическото здраве – те са в непрекъснато взаимодействие и взаимовръзка.

Като цяло доверителността на всичко което се казва в терапията е АБСОЛЮТНО задължителна.Никаква информация не излиза от рамките на терапевтичното пространство.В много държави законът пази конфиденциалността в процеса на психотерапията,но тя още повече е фундаментален принцип в етиката и личността на психотерапевта.

 

Да ,работя с деца от кърмаческа възраст до пубертета,чиято горна граница е 18-19г