ПСИХИЧНИ СИМПТОМИ ПРИ ДЕЦА

Когато детето ви има проблем сте готови да опитате всичко по силите си за да го преодолеете.Ако чувствате ,че не успявате,можете да ме потърсите,за да се борим заедно преди да сте се изтощили.С децата работя чрез игра и рисуване.Присъствието и участието на родителите е задължително. Можем да поработим за преодоляването на:
 
тикове
трудности в храненето
нощно напикаване
забавяне на проговарянето
страхове
проблеми с общуването с връстници, родители, учители
агресивност
странно поведение
прекалено често боледуване
шок от загуба или смърт на родител
справяне с развод на родителите
нервност
самонараняване
 хиперактивност и дефицит на внимание
емоционална свръхчувствителност
трудности в отбиването