ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ – КАК РАБОТИ

Когато човек потърси психолог,обикновено той страда психически.Това психично страдание ние специалистите наричаме симптом.Страдащия вече многократно е опитвал да се избави от него със силата на волята,но…безуспешно.Това е така,защото корена на симптома остава скрит в несъзнаваното. При първата среща с мен,аз моля пациента (думата произлиза от латинското patiens-който страда) да опише проблема си подробно,начина по който е започнал,времето на поява и контекста.Вероятно ще задавам и други въпроси свързани с личността на пациента.Съответно самия пациент може свободно да пита по това,което го интересува.На края на тази първа консултация обсъждаме възможностите за започване на терапия.Тя протича като 45 минутни сесии веднъж или два пъти седмично,по време на които пациента е помолен да изказва всичко, което му мине през ума.Аз като опитен аналитик ще го насочвам да търси нови връзки и асоциации на споделеното,ще интерпретирам т.е.ще давам друг прочитна неговите мисли и идеи.В хода на терапията се прилагат и други психоаналитични техники.Ще създадем постепенно климат на доверие и безпристрастност(и без това на пациента му е омръзнало да го критикуват и дават съвети).По този начин се отваря възможност скритото да излезе наяве и да спре да оказва въздействие-симптома се обезсмисля и постепенно изчезва.


Самия факт ,че имаш свой терапевт,че регулярно го посещаваш т.е.,грижиш се вече за себе си,дава първоначален тласък на психиката и се усеща едно първоначално облекчение.


На всеки е нужно различно време да реконструира своята психична цялост.Нужно е търпение ,но и през самия ход на терапията можем да се възползваме от плодовете . Успех!

С децата се работи чрез игра и рисуване.Родителите разказват за проблема на детето,за семейната му история ,за бита му.Понякога са нужни само някои промени от страна на семейството и симптома на детето бързо изчезва.


С двойките изслушвам и двете гледни точки,те също имат възможността да се чуят един друг,в присъствието на неутрално ,но психологически подготвено ухо по нов начин.